Yöneticilik farklı Liderlik farklı şeylerdir.

Liderlerle yöneticiler arasındaki farklar, bulunduğu koşullara hakim olanlar ile ona teslim olanlar arasındaki farklar gibidir. Bundan başka büyük ve önemli farklar da vardır:

Yönetici uygular, lider yenilik getirir.

Yönetici süreklilik sağlar, lider geliştirir.

Yönetici düzene, lider kişilere dayanır.

Yönetici denetime, lider kişilere güvenir.

Yönetici işleri doğru yapar, lider doğru iş yapar.

Yönetici muhafaza eder, lider geliştirir.

Yönetici taklit eder, lider yeniyi ortaya çıkarır.

Yönetici nasıl ve ne zaman, lider ise ne ve niçin sorularını sorar.

Yönetici, kişisel olmayan, yönetsel amaçları benimseme eğilimindedir. Lider, kişileri ve aktif durumları benimseme eğilimindedir.

Yönetici, işlerini insan ve madde kaynaklarını bütünleştirme süreci olarak kullanır. Lider, insanların olabilirlik, gereklilik konusundaki fikirlerini geliştirir.

Yönetici, anlaşma & ödüllendirme &cezalandırma gibi esnek taktikleri kullanırlar. Lider, yeni moral değerler yaratıp; verdikleri buyruklarla özel istek ve amaçlar oluştururlar.

Yönetici, var olanı koruma güdüleri, riske girme arzularına ket vurur. Lider, işte coşku yaratmayı, fırsat ve ödülleri yüksek tutmayı tercih eder.

Yönetici, olayların, durumların nasıl geliştiğini anlamaya çalışırlar. Lider, olayların, durumların insanlara ne ifade ettiğini anlamaya çalışırlar.

Yönetici sürer. Lider yol gösterir.

Yönetici, otoriteye dayanır. Lider işbirliğine.

Yönetici “ben” der. Lider “biz” der.

Yönetici korku yaratır. Lider güven.

Yönetici, nasıl yapılacağını bilir. Lider nasıl olacağını gösterir.

Yönetici, dargınlık yaratır. Lider heves üretir.

Yönetici, suçlu bulur. Lider hataları tamir eder.

Yönetici, işi ağır ve sıkıcı yapar. Lider ilginç.

Yönetici, kendisine saygı gösterilmesini ister. Lider saygıyı yaratır.

Yöneticinin gücü yetkisine dayanır. Liderin yetkisi iyi niyetine dayanır.

Yöneticiler tasarlar ve denetlerler; dikkatlerini kural ve prosedürler üzerinde toplarlar. Liderler ise istikamet verir, kabiliyetleri harekete geçirir ve stratejileri uygularlar; onların dikkati insanlar üzerinde toplanır.

Leave A Comment